Trả lương theo phương pháp 3Ps là phương pháp trả lương dựa trên 3 yếu tố cốt lõi: công việc/vị trí (Position), năng lực cá nhân/mức độ hiếm (Person) và hiệu quả công việc/thành tích đạt được (Performance). 

  • Trả lương theo vị trí công việc (Position)

Cách trả lương này dựa trên vị trí mà nhân viên đang đảm nhận trong một công ty, được thể hiện qua khung lương được hưởng. Khung lương này được xây dựng dựa trên giá trị công việc – yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ,  trách nhiệm và điều kiện làm việc. Giá trị công việc sẽ được điều chỉnh nếu có sự biến động về nhân sự về công việc đó trên thị trường lao động.

  • Trả lương theo Năng lực cá nhân (Person)

Việc cần làm tiếp theo sau khi xác định được hệ thống khung lương, là xác định bậc lương cho từng nhân sự. Để đánh giá chính xác việc này, doanh nghiệp cần phát triển một bộ khung năng lực yêu cầu và các cấp độ năng lực, cho phép doanh nghiệp lượng hóa được mức độ đáp ứng của một ứng viên.

  • Trả lương theo Thành tích (Performance)

Thông thường, mỗi nhân viên đều có “lương cứng” – là mức lương dựa trên vị trí và năng lực hoàn thành công việc. Tuy nhiên, nhân viên thường làm nhiều hơn so với mức lương cứng này – điều đó chứng tỏ rằng, các doanh nghiệp cũng đã quan tâm đến việc trả lương theo thành tích mà nhân viên của mình đã đạt được, ví dụ như vượt chỉ tiêu sales,…

Xây dựng hệ thống trả lương theo phương pháp lương 3Ps sẽ giúp doanh nghiệp:

Đảm bảo công bằng nội bộ: Giải thích được các thắc mắc của người lao động mà trước đây chưa giải thích được là tại sao vấn đề lương các vị trí và các nhân viên phải khác nhau. Giúp người lao động nhận thức rõ các vấn đề làm thế nào để được hưởng lương cao và thu nhập tốt hơn, từ đó họ có thể phấn đấu, cạnh tranh để đem lại hiệu quả cho cho chính bản thân, cũng như cho Doanh nghiệp

Đảm bảo công bằng bên ngoài: Nếu tạo công bằng nội bộ là cách thức xây dựng thang bảng điểm theo P1 và P2 thì công bằng bên ngoài là việc xác định mức lương thị trường đang trả cho các vị trí, theo từng quy mô Doanh nghiệp dựa vào khảo sát thị trường để xác định mức lương phù hợp với nhu cầu, từ đó các Doanh nghiệp có thể thu hút nhân tài qua chính sách lương của mình.

Tạo động lực phát triển Doanh nghiệp: Qua hình thức trả lương P3, nó khuyến khích nhân viên quan tâm nhiều hơn đến kết quả thực hiện cuối cùng và có nhiều đóng góp để hạn chế các rủi ro, hiệu quả xấu nhất có thể xảy ra, dẫn tới năng suất làm việc nhân viên cao hơn, hiệu quả hơn và Doanh nghiệp chi ra khoản lương phù hợp hơn với tình hình kinh doanh của Doanh nghiệp vào từng thời điểm.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *