Chuyển đổi số

Chuyển đổi số

Chuyển đổi số là một trong những mục tiêu được quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp công nghệ tại Việt Nam. Chính phủ Việt nam cũng đặc biệt quan tâm đến vấn để chuyển đổi số trong cuộc…

 BSC-KPI vs OKRs

BSC-KPI vs OKRs

BSC-KPI-OKRs là các công cụ giúp tổ chức doanh nghiệp kiểm soát mục tiêu, được phát triển dựa trên nền tảng tư tưởng Quản trị theo mục tiêu – MBO do P.Drucker đề xuất từ những thập niên 60 của…

 Lương 3Ps

Lương 3Ps

Trả lương theo phương pháp 3Ps là phương pháp trả lương dựa trên 3 yếu tố cốt lõi: công việc/vị trí (Position), năng lực cá nhân/mức độ hiếm (Person) và hiệu quả công việc/thành tích đạt được (Performance).  Trả lương…