điện lực

Khách hàng:

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

phân loại:

Tư vấn

Ngày bắt đầu:

09/11/2019

Ngày kết thúc:

09/12/2019

website:

evnfc.vn

Trong quá trình phát triển, Ban lãnh đạo Công ty tài chính Điện Lực luôn mong muốn ứng dụng khoa học công nghệ và khoa học quản lý nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo năng suất lao động và hướng đến một môi trường làm việc tích cực cho toàn thể cán bộ trong đơn vị. Được sự tin tưởng của ban lãnh đạo Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực, Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế cùng Công ty đã xây dựng và triển triển khai chương trình huấn luyện “Hoạch định và kiểm soát mục tiêu” trong tháng 11.2019.

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực được chính thức thành lập và hoạt động từ ngày 01 tháng 9 năm 2008 với sứ mệnh là đầu mối thu xếp vốn, quản trị vốn cho các dự án điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt nam và các đơn vị thành viên, đồng thời cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính chuyên nghiệp cho các đơn vị trong ngành điện và các đơn vị thuộc các thành phần kinh tế khác. Trải qua hơn 10 năm hoạt động, Công ty đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng với uy tín và vị thế ngày càng được khẳng định trên thị trường tài chính trong và ngoài nước.

QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Các bước thực hiện dự án hoạch định và kiểm soát mục tiêu về cơ bản được triển khai theo quy trình như sau:

Bước 1: Cập nhật công cụ để quản trị mục tiêu xu hướng quản trị hiệu suất

Bước 2: Rà soát quy trình triển khai mục tiêu hiện tại

Bước 3: Thực hiện xây dựng mục tiêu của đơn vị và vị trí làm việc

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Kết thúc dự án, iEIT và Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực đã đạt được một số kết quả như sau:

– Bộ máy quản trị công ty được cơ cấu hợp lý hơn

– Xây dựng hệ thống đánh giá, làm rõ chức năng nhiệm vụ từng vị trí, mô tả công việc, yêu cầu công việc, trách nhiệm.

– Xây dựng phần khung cố định cho thẻ KPI công ty, phòng ban, cá nhân.

Related Cases

Xây dựng quy trình tại BFC

Tư vấn xây dựng quy trình theo sản phẩm

Tư vấn triển khai BSC&KPI tại Becamex

Tư vấn xây dựng chiến lược và hệ thống kiểm soát mục