becamex-3

Khách hàng:

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – CTCP (Becamex IDC Corp)

Phân loại:

Tư vấn

Ngày bắt đầu:

07/2020

Ngày kết thúc:

11/2020

website:

becamex.com

Ban lãnh đạo công ty sau khi nghiên cứu và triển khai hệ thống quản trị chiến lược, từ tháng 3 năm 2020, Becamex quyết định hợp tác cùng iEIT triển khai Chương trình Tư vấn xây dựng chiến lược và hệ thống kiểm soát mục tiêu bằng BSC&KPI nhằm rà soát và nâng cấp phương án triển khai, hướng đến thực thi chiến lược trong năm 2020 và các năm tiếp theo, đảm bảo các bước phát triển đột phá và bền vững cho Tổng công ty.

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – CTCP (Becamex IDC Corp) được thành lập từ năm 1976, sau hơn 40 năm xây dựng và phát triển đến nay Becamex IDC đã trở thành thương hiệu có uy tín hàng đầu trên các lĩnh vực đầu tư và xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp, Khu dân cư, Đô Thị và hạ tầng giao thông. Hiện tổng công ty có 19 công ty thành viên, công ty liên kết hoạt động chuyên nghiệp ở các lĩnh vực: logistics, xây dựng, thương mại, bất động sản, dịch vụ, viễn thông – công nghệ thông tin, sản xuất bê tông, vật liệu xây dựng, khai thác khoáng sản, y tế và giáo dục.

QUY TRÌNH DỰ ÁN

Dự án tư vấn triển khai BSC&KPI được thực hiện theo quy trình như sau:

Bước 1: Xây dựng Bản đồ chiến lược. Bản đồ chiến lược của Becamex được xây dựng sau khi đã phân tích các yếu tố môi trường bên trong và bên ngoài, năng lực nội tại của doanh nghiệp

Bước 2: Xây dựng Thẻ điểm KPI. Thẻ điểm KPI được xây dựng từ Bản đồ chiến lược, triển khai tại 3 cấp là cấp công ty, cấp đơn vị và cấp vị trí

Bước 3: Hoàn thiện và bàn giao sản phẩm cho Becamex

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Sau một thời gian ứng dụng mô hình BSC&KPI, Becamex ghi nhận những kết quả đáng chú ý như sau:

– Lợi nhuận tăng trưởng, Quy mô hoạt động kinh doanh được mở rộng

– Năng suất lao động được nâng cao và cải thiện rõ rệt

– Sản phẩm công ty được nhiều khách hàng biết đến hơn.

Related Cases

IEIT HÂN HẠNH LÀ ĐƠN VỊ TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC CHO CÔNG TY CỔ PHẦN A.R.T

KHÁCH HÀNG: CÔNG TY CỔ PHẦN ART PHÂN LOẠI: TƯ VẤN Ngày

IEIT ĐỒNG HÀNH CÙNG CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT BIẾN THẾ HBT VIỆT NAM

KHÁCH HÀNG:CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT BIẾN THỂ HBT VIỆT NAM