Phần mềm triển khai hệ thống lương-thưởng hiệu quả bằng 3Ps là một hướng tiếp cận mới, hiện đại, cung cấp cho doanh nghiệp cách thức chuyển đổi từ hệ thống trả lương theo công nhật, cào bằng theo thâm niên sang trả lương theo giá trị cống hiến của người lao động đối với doanh nghiệp.

Tạo động lực cho nhân viên

Hệ thống minh bạch

Hiệu quả

Quy trình

Sản phẩm

0

Doanh nghiệp đối tác

0

Chuyên gia tư vấn

0

Dự án đã triển khai