Phần mềm Chẩn đoán sức khỏe doanh nghiệp iTest giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan nhất về thực trạng của chính doanh nghiệp mình. Từ đó, giúp lãnh đạo doanh nghiệp đưa ra phương án điều chỉnh cho phù hợp với chiến lược phát triển của công ty.

Báo cáo trực quan

Hỗ trợ khách hàng 24/7

Mô hình đánh giá đa dạng

0

Doanh nghiệp đối tác

0

Chuyên gia tư vấn

0

Dự án đã triển khai