Hệ thống kiểm soát mục tiêu theo KPI&OKR đo lường hiệu suất công việc từ phòng ban đến nhân viên, đảm bảo thúc đẩy và tìm đúng điểm cốt lõi để người lao động nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc.

Phương pháp xây dựng mục tiêu khoa học

Báo cáo KPI trực quan

Quản lý và giám sát mục tiêu mọi lúc, mọi nơi

Quy trình

Sản phẩm

0

Doanh nghiệp đối tác

0

Chuyên gia tư vấn

0

Dự án đã triển khai