Trung tâm Nghiên cứu Thị trường – Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp, Trường Đại học Ngoại thương (R&D – iEIT) là đơn vị chuyên cung cấp các giải pháp khảo sát, điều tra thị trường; tư vấn, triển khai các dịch vụ liên quan đến nghiệp vụ nghiên cứu thị trường nhằm giúp các doanh nghiệp tìm hiểu về sản phẩm, khách hàng, thị trường, đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp.

Đội ngũ chuyên viên kinh nghiệm

Phương pháp nghiên cứu hiện đại

Giá cả cạnh trạnh

Quy trình

Sản phẩm

Done well, communication and marketing helps get strategy delivered. That’s a higher order outcome than simply changing perceptions work builds

0

Khách hàng

0

Chuyên viên nghiên cứu

0

Dự án đã triển khai